!کتاب فانتزی

!!!درود بر فانتزی دوستان

 
نقد کتاب پارسیان و من : کاخ اژدها

کتاب پارسیان و من در سال 1382 نوشتنش توسط آرمان آرین تمام شد و امسال به چاپ هشتم نیز رسیدعینک بعضی فکر می کنند که این کتاب همپا و رقیبی ایرانی و سرسخت برای کتابهای درن شان است !!!!!!!!!!!!!!!!!! اما باید بعد از نقد کامل این کتاب قضاوت کرد و به قول گفتنی جوجه رو آخر پاییز می شمارن و الانم اواخر پاییزه پس بخوانید:

در اوایل این کتاب در قسمتی که اردشید به گذشته رفته  پس از اینکه  پدرش به او می گوید که همه چیز رو فراموش کن او بدون هیچ پرسشی به حرف پدر گوش کرده  و می گوید باشد و به او قول می دهد که به کسی چیزی نگوید چون ممکن است باعث تغییر تاریخ شود این دقیقا  یک مشکل بزرگ  اسب که تا آخر کتاب ادامه دارد و نویسنده به این فکر نکرده که یک نوجوان 12 ساله ذهنی کاوشگر دارد و عمرا و ابدا چنین اشتباهی قابل قبول نیست ولی اگر نویسنده در طول کتاب به این سوال ها اشاره میکرد و این مشکل شخصیتی را رفع کند باز هم کتاب مشکلات فراوان دارد از جمله مشکلات داستانی برای رده سنی نوجوان : اگر شما هم مثل من اهل یه ضرب خواندن باشید در قست مرگ ماننا دچار ناراحتی بسیار می شوید و باید تا چند ساعت دست از خواندن بردارید تا دچار افسردگی نشوید .دل شکسته آقای نویسنده بالاخره مشخص کنید کتاب شما برای چه گروه سنی است یکی از  مشکلات دیگر کتاب ویراستاری آن است که شما با کمی دقت میتوانید  متوجه جمله بندی های غلط آن بشوید من فکر می کنم  که با این حرف ها نتیجه مشخص شد لبخند خانم ها و آقایان هر حرفی را باور نکنید!ابله هدف من خراب کردن این کتاب نبود(زیرا با اینکه حودم از طرفداران تعصبی درن هستم اما این کتاب را کتابی قوی میدانم و شروعی نسبتا خوب برای فانتزی نویسی در ایران) شما می توانید با خواندن این کتاب لذت ببرید (مثل من) اما نکته ی فصل ماننا را در نظر داشته باشیدمشغول تلفن برای من در قسمت مطالب نظر بدیدبه من زنگ بزن